Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty

Michal Černý

Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty

Kniha představuje fenomén webinářů, které se dnes stále více uplatňují jak ve firemním, tak také ve formálním či neformální vzdělávání. Jde o formu, která není jen pasivním předáváním informací jako v případě záznamu přednášek (i když také je možné), ale klade důraz na interaktivitu výkladu a aktivitu každého jedince. Jde o cestu, jak vzdělávání doplnit o prvek, který mu zvyšuje atraktivitu a současně snižuje ekonomické náklady. Ukazuje jak technické způsoby řešení a nástroje, která lze pro realizaci webinářů použít, ale především se zaměřuje na pedagogické a didaktické aspekty problematiky.

Důraz je kladen jednak na otázku, jak realizovat skutečně dobré a zajímavé webináře s patřičným vzdělávacím obsahem, který bude pro studenty skutečně přínosný a zajímavý, tak také na otázku jejich začlenění do procesu vzdělávání jako takového.

Jednou z pedagogických teorií, o kterých se hovoří v souvislosti s rozvojem internetu a síťového učení je konketivismus, který klade důraz na vytváření znalostí v prostředí sítě, samostatnou tvůrčí aktivitu studenta a jeho schopnost se do velké míry vzdělávat sám. Jelikož jde o směr, který nemá doposud propracované didaktické metody, vnímáme jako užitečné se jim s velkou pečlivostí věnovat právě zde. A to především s ohledem na to, že právě webináře představují jednu z forem vzdělávání, které se označují jako typicky konektivistické. Obecné koncepty pedagogického charakteru jsou ilustrovány výzkumnými sondami, které dávají práci charakter výzkumné monografie.

Další informace

Klíčová slova: webinář, vzdělávání, interaktivita, aktivita, technická řešení

Profil autora na webu: http://www.muni.cz/…eople/268947

Vydáno: 2015

Vydavatel: Flow, o. s.

ISBN: 978–80–88123–04–0

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny