Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch

Michal Černý, Pavla Kovářová (eds.)

Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch

Kniha kterou držíte v rukou je souborem textů, které vytvořili studenti a vyučující kurzu Laboratoř vzdělávacích technologií na podzim roku 2017. Nabízí komplexní, byť eklektický, pohled na možnosti využití nejrůznějších nástrojů, které pracují s kombinací chytrých hodinek a telefonů (či tabletů). Cílem tohoto sborníku je tedy nejen zmapovat situaci na stávajícím trhu, ale nově promýšlet edukační možnosti, které jsou s touto technologií spojené.

Jakkoli samotný obsah může rychle zastarat, jsme přesvědčeni, že jistý styl myšlení a uvažování o technologiích ve vzdělávání má obecnější charakter a má proto smysl se mu věnovat nejen separátně časopisecky, ale také takto souborně. Texty jsou zajímavé svou rozmanitostí – studenti zastupují jak skupinu edTechových odborníků, takt také pedagogicko-andragogickou komunitu, autoři z řad pedagogů pak nabízejí také vlastní perspektivy.

Důležitý je také myšlenkový rozptyl autorů, jejich různá věková, osobností, ale také odborná dispozice. Sborník tedy usiluje o vytváření jistého inspiračního myšlenkového podhoubí, ze kterého se mohou jednotliví vzdělavatelé, ale také teoreticky odrážet k další vlastní tvorbě nebo pedagogické práci.

Další informace

Klíčová slova: edtech, technologie, pedagogika

Profil autora na webu: http://kisk.phil.muni.cz/cs

Autorský kolektiv: Bc. Erika Mirová, Bc. Eva Hertmanová, Bc. Jakub Kychler, Bc. Katarína Niková, Bc. Marek Svízela, Bc. Veronika Ferková, Bc. Zbyněk Tajovský, Bc. Zuzana Chlupová, PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D ., RNDr. Michal Černý

Vydáno: 2018

Vydavatel: Flow

ISBN: 978–80–88123–23–1

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny