Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka

Iva Zadražilová

Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka

Publikace představuje deset metodicky zpracovaných vzdělávacích lekcí, určených pro vzdělávání seniorů v knihovnách a dalších institucích. Autorka vychází z výzkumů, které realizovala s touto cílovou skupinou v rámci své disertační práce. Díky tomu získala cenné informace o zájmu seniorů o konkrétní oblasti a mohla navrhnout lekce na taková témata, ve kterých mají senioři zájem se skutečně vzdělávat a získávat praktické dovednosti. Jelikož autorka řeší oblast digitální propasti, všechna témata primárně spadají do informační gramotnosti. Jedná se zejména o efektivnější práci s internetem, využívání dostupných online nástrojů, oblast tvorby online grafiky a úpravy fotografií, vyhledávání v informačních zdrojích, posuzování kvalitních informací, ale i informační bezpečnost. Lekce jsou popsány dle didaktického rámce E-U-R a knihovníci i další lektoři, kteří se vzdělávání seniorů věnují, v nich můžou nalézt nejen návod, ale také velkou inspiraci pro uspořádání svých vlastních lekcí.

Další informace

Profil autora na webu: https://duha.mzk.cz/…-zadrazilova

Vydáno: 2019

Vydavatel: Flow

ISBN: 978–80–88123–19–4

Bibliografická citace: ZADRAŽILOVÁ, Iva. Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka [online]. Brno: Flow, 2019. ISBN 978–80–88123–19–4.

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny