Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Think Stats: Pravděpodobnost a statistika pro programátory

Allen B. Downey

Think Stats: Pravděpodobnost a statistika pro programátory

Think Stats: Pravděpodobnost a statistika pro programátory je učebnice pro nový typ kurzu poskytující úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Důraz je kladen na využití statistických metod při práci s velkými soubory dat. Východiskem je výpočetní přístup: psaní programů slouží studentům jako nástroj, jak rozvíjet a testovat porozumění probírané látce.

Svoje čtenáře si kniha najde mezi studenty dalších vysokých škol, kteří se analytice, statistice nebo programování v rámci studia věnují, ale ocení ji i čtenáři, pro které je datová analytika pouze koníčkem. Mnohé zajímavé poznatky však v textu najde i pokročilý datový analytik, datový žurnalista nebo datový vědec.

Zdrojový kód českého překladu této knihu je dostupný na github.com/Thin­kStatsCs/Thin­kStatsCs. Zdrojový kód původního textu knihy je dostupný na thinkstats.com.

Další informace

Klíčová slova: statistika,pyt­hon,programová­ní,úvod

Profil autora na webu: http://allendowney.com

Vydáno: 2014

Vydavatel: Flow

ISBN: 978–80–905480–4–6

Bibliografická citace: DOWNEY, Allen B. Think stats: pravděpodobnost a statistika pro programátory: verze 1.6.0. 1. vydání. Brno: Flow, 2014, 134 s. ISBN 978–80–905480–4–6.

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny