Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Spolupráce knihovny s uživateli – Jak na to?

Teresa Lindholm

Spolupráce knihovny s uživateli – Jak na to?

Knihovny plní ve městě důležitou funkci. Kromě toho, že nabízejí širokou škálu literatury, tiskovin a dalších médií, se také snaží být sjednocující silou ve společnosti, místem, kam mají přístup všichni obyvatelé. Dávají jim příležitost setkávat se a vytvářejí podmínky k sebevzdělávání. Aby byla knihovna schopna oslovit čtenáře, musí zlepšovat dovednost vést dialog, navazovat kontakty a zapojovat občany do rozvoje knihovny.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu Městské knihovny v Malmö „Váš život, vaše sny, vaše knihovna“ (projekt probíhal v letech 2012—2014). Při práci na projektu byly zmapovány existující metody pro zapojení uživatelů, kromě toho se zkoušely a vyvíjely metody nové. Zároveň bylo nezbytné v těchto metodách proškolit zaměstnance knihovny. Zejména měl ale projekt pomoci navázat trvalý dialog s obyvateli města, zvýšit počet nabízených aktivit a přivést do knihovny více uživatelů.

Další informace

Klíčová slova: knihovna, uživatel, handbook

Profil autora na webu: http://www.interacta.nu/…esa-lindholm

Vydáno: 2015

Vydavatel: Flow, o. s.

ISBN: 978–80–905480–8–4

Bibliografická citace: LINDHOLM, Teresa. Spolupráce knihovny s uživateli – jak na to?. Brno: Flow, o.s., 2015, 60 s. ISBN 978–80–905480–8–4.

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny