Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Lidé, informace, technologie — Sborník z Bloku expertů 2013/2014

Alžběta Karolyiová (ed.)

Lidé, informace, technologie — Sborník z Bloku expertů 2013/2014

Tato publikace představuje soubor studentských prací, které byly výstupem z přednášek konaných v rámci Bloku expertů v akademickém roce 2013/2014. Blok expertů se stal již tradiční součástí dění na Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK). Umožňuje studentům setkat se s akademiky i odborníky z komerční praxe či neziskového sektoru, jejichž aktivity mají vazbu na studium oboru informační studia a knihovnictví a reflektují současné trendy v mnoha oblastech lidské činnosti.

Blok expertů je prostorem, kde může student navázat kontakt s osobnostmi ovlivňujícími dění ve společnosti, může jim pokládat otázky, debatovat s nimi, hodnotit jejich vystoupení. Je prostorem, kde se diskutuje o funkčnosti teorií, ale i místem, kde se zaměřujeme na detaily, které stojí za povšimnutí. Není pouze běžným předmětem, ale souborem přednášek, který dává možnost široké veřejnosti nahlédnout do dění na KISKu a kolem něho.

Další informace

Klíčová slova: lidé, informace, technologie, vzdělávání, technologie, design, inovce, partipcipace, e-learning

Profil autora na webu: https://www.linkedin.com/in/karolyiova

Vydáno: 2014

Vydavatel: Flow, o. s.

ISBN: 978–80–905480–5–3

Bibliografická citace: KAROLYIOVÁ, Alžběta (ed.). Lidé, informace, technologie — Sborník z Bloku expertů 2013/2014. Brno: Flow, 2014. ISBN 978–80–905480–5–3.

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny