Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení

Přebal knihy Elektronické knihy v českých knihovnách

Tomáš Bouda a kol.

Elektronické knihy v českých knihovnách

Kniha Elektronické knihy v českých knihovnách vznikla jako výstup několika aktivit projektu PARTSIP. Reflektuje technologickou stránku vývoje elektronických knih, ale soustředí se i na politické a ekonomické aspekty zavádění elektronických knih do českých knihoven. Autoři jednotlivých kapitol jsou odborníci, kteří se v oblasti e-knih dlouhou dobu pohybují, sledují trendy a odborně i lidsky přispívají k diskusi ohledně e-knih v českých knihovnách.

Další informace

Klíčová slova: elektronické knihy, e-knihy, digitalizace, nakladatelská činnost, knihovny

Profil autora na webu: https://www.facebook.com/zhouba

Autorský kolektiv: Mgr. Martin Hanák, Mgr. Věra Jurmanová Volemanová, PhDr. Martin Krčál, DiS., Mgr. Jan Kříž, Ing. Jan Mach, Ing. Jiří Pavlík, Mgr. Antonín Pokorný, DiS.

Vydáno: 2012

Vydavatel: Masarykova univerzita

ISBN: 978–80–210–6000–5

Bibliografická citace: BOUDA, Tomáš. Elektronické knihy v českých knihovnách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978–80–210–6000–5.

Doporučujeme:
E-knihy pro knihovny